Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Người xả rác cần tự phân loại rác…

  UBND TP.HCM vừa ra quyết định ban hành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Theo đó, các hộ gia đình, hay chủ nguồn rác, phải tự mình phân loại trước các thứ rác thải sinh hoạt của mình. Cụ thể chia làm 3 loại: rác hữu cơ, rác […]