Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

TẠI INTEL IDF 2013 SAN FRANCISCO: Thế hệ bộ nhớ mới DDR4

Tại Diễn đàn Intel IDF Mùa thu 2013 tại San Francisco hồi nửa đầu tháng 9-2013, người ta lần đầu tiên đã có thể cầm trên tay những thanh bộ nhớ thế hệ mới nhất DDR4. Trong khi các thành phần khác của máy tính lên đời liên tục, bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên […]