Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

3GPP 5G chính thức được chứng nhận là tiêu chuẩn ITU 5G IMT-2020

Bộ phận Thông tin vô tuyến của Liên minh Viễn thông Quốc tế (The International Telecommunication Union Radiocommunication Sector, ITU-R) đã chính thức phê duyệt Công nghệ 5G của Dự án Đối tác Thế hệ thứ 3 (3rd Generation Partnership Project, 3GPP) (bao gồm cả băng hẹp Internet vạn vật NB-IoT, Narrowband Internet of Things) […]