Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Người máy có chân chạy nhanh nhất thế giới

    OutRunner là một người máy 6 chân do hãng Robotics Unlimited (bang Florida, Mỹ) chế tạo. Nó có thể chạy với tốc độ tới 45 dặm/giờ (72,4km/g) trên máy chạy bộ và 25 dặm/giờ (40,2km/g) trên đường trường. Đây là tốc độ nhanh nhất thế giới mà một người máy có chân đạt […]