Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Trải nghiệm AI TV của Samsung tại sự kiện Unbox & Discover 2024

A Phủ vốn ngây thơ trinh trắng bẩm sinh nên nghĩ rằng: người dùng kỳ vọng ở AI TV 2 thứ quan trọng nhứt. Một là ứng dụng AI để nâng cấp chất lượng hình ảnh, âm thanh. Ví dụ, dù chất lượng nguồn phát đầu vào có cỡ Thị Nở thì AI cũng sẽ […]