Thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

NTT và SAP đẩy mạnh hợp tác chiến lược trên phạm vi toàn cầu

Tập đoàn giải pháp doanh nghiệp – công nghệ NTT (Nhật Bản) và Tập đoàn phần mềm SAP SE (Đức) ngày 7-12-2020 đã công bố việc thành lập liên minh chiến lược nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác toàn diện, trong đó cả hai tập đoàn sẽ trở thành khách hàng, nhà cung […]