Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Sapa xưa và nay

Hai tấm ảnh chụp Sapa xưa và nay này được một anh bạn của tôi đưa lên nhà Phây của mình. Tôi xin phép chia sẻ lại, chí ít là để làm tài liệu ghi lại cho mai sau. Sẽ là nguy cơ cho hành tinh và loài người khi có người dùng lý lẽ […]