Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

Sapa xưa và nay

Hai tấm ảnh chụp Sapa xưa và nay này được một anh bạn của tôi đưa lên nhà Phây của mình. Tôi xin phép chia sẻ lại, chí ít là để làm tài liệu ghi lại cho mai sau.

Sapa xưa…


Sapa nay… (Ảnh từ Internet. Thanks.) 

Sẽ là nguy cơ cho hành tinh và loài người khi có người dùng lý lẽ “hy sinh cái cũ để phát triển tương lai” mà biện hộ cho các hành động “hủy hoại thiên nhiên, xóa sổ lịch sử, tàn phá môi trường”.

Tất nhiên, cũng không thể có cái quan điểm cực đoan và thủ cựu, mãi mãi bám riết cái cũ đã lạc hậu, lỗi thời. Luôn có ít nhất 2 giải pháp làm mới: hoặc tôn tạo cái cũ, hoặc phá cũ xây mới. Và với các danh thắng của thiên nhiên – những món quà Tạo hóa ban tặng và là đặc thù của mỗi địa phương, mọi việc đụng chạm, tác động vào chúng ngay dù các tiểu tiết phải thật cẩn trọng, theo quy hoạch của giới chuyên môn chính trực. Kẻ thù của thiên nhiên ngoài sự ngu dốt, thiển cận còn là óc vị kỷ, tư lợi và hám tiền. Sức công phá đối với thiên nhiên dữ dội nhất luôn là sức mạnh của đồng tiền.

Bảo đảm giữ cho phát triển luôn có thể song hành với bảo tồn, hiện đại đi đôi với di sản không bao giờ là chuyện dễ. Nó cần những con người có tâm và có tầm, biết nghĩ tới thế hệ tương lai – đặc biệt là những người có trọng trách. Có một chân lý và cũng là cảnh báo: thiên nhiên và tự nhiên một khi đã bị tàn phá thì không thể nào khôi phục được bản gốc.

Có bạn nhận xét: Sapa cũng đang bị y như Đà Lạt. Tiếc rằng tôi cũng thấy như vậy!

PHẠM HỒNG PHƯỚC