Thứ Hai ngày 01 tháng 3 năm 2021

HUAWEI CLOUD ứng dụng AI cho kết quả chẩn đoán COVID-19 trong vài giây

Để đối phó với dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc đã đưa tính năng chụp cắt lớp vi tính (CT) của COVID-19 làm một tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng cho COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc (Hubei) trong giải pháp chẩn đoán và điều trị chính thức được công bố ngày 4-2-2020. Là một trong những phương pháp ra quyết định cho chẩn đoán và điều trị COVID-19, CT cung cấp chẩn đoán và đánh giá nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, do số lượng đối tượng quá lớn và sự thay đổi nhanh chóng các tổn thương ở phổi do virsu tấn công, nên cần phải kiểm tra lại nhiều lần và đánh giá hình ảnh trong một khoảng thời gian ngắn, điều đó đã làm tăng đáng kể khối lượng công việc của các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh (imaging doctors). Điều tệ hơn nữa là số lượng bác sĩ chẩn đoán hình ảnh có thể chẩn đoán chính xác và phân tích định lượng được COVID-19 lại bị thiếu hụt. Hậu quả là hiệu quả chẩn đoán không được cải thiện đáng kể.

Các chuyên viên kỹ thuật y khoa đang ứng dụng công nghệ AI kiểm tra hình ảnh CT của bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến Wuhan Livingroom ở Wuhan (tỉnh Hubei) ngày 23-2-2020. (Ảnh: Gao Xiang/Xinhua/ Internet. Thanks) (200229) — WUHAN, Feb. 29, 2020 (Xinhua) — Photo taken with a mobile phone on Feb. 23, 2020 shows medical workers checking a patient’s CT image with a movable CT machine at the “Wuhan Livingroom” makeshift hospital in Wuhan, central China’s Hubei Province. Some new medical equipment and technologies are put into use to improve the efficiency of diagnosis and treatment in the battle against the novel coronavirus outbreak. (Photo by Gao Xiang/Xinhua)

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.