Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

CẬP NHẬT: Về thầy Kye người Úc đang lâm nạn

MỚI: Chiều 4-12-2015, cậu em là một trưởng khoa của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết Lãnh sự quán Úc đã tới đóng viện phí cho thầy Kye. Tin tốt lành theo kiểu Úc. Tuy nhiên không biết cụ thể ra sao. Chúng ta vẫn phải tiếp tục dựa vào các bạn Seameo đang trực […]

Xin quan tâm tới thầy Kye

CẬP NHẬT: Chiều 4-12-2015, cậu em là một trưởng khoa của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết Lãnh sự quán Úc đã tới đóng viện phí cho thầy Kye. Tin tốt lành theo kiểu Úc. Tuy nhiên không biết cụ thể ra sao. Chúng ta vẫn phải tiếp tục dựa vào các bạn Seameo đang […]