Thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024

Mập ơi, mập à…

  Mập ơi, thôi cắn tùm lum Đã xong APEC nhả giùm cáp ra Net giờ là chuyện mọi nhà Cơm ăn áo mặc cũng là Net ra. Một năm cắn bảy, cắn ba Ta nhìn Speedtest lệ sa ròng ròng. Mập ơi thương lấy người cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một trời. […]