Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Mập ơi, mập à…

 
Mập ơi, thôi cắn tùm lum
Đã xong APEC nhả giùm cáp ra
Net giờ là chuyện mọi nhà
Cơm ăn áo mặc cũng là Net ra.
Một năm cắn bảy, cắn ba
Ta nhìn Speedtest lệ sa ròng ròng.
Mập ơi thương lấy người cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một trời.
Từ nay hễ ngó ra khơi
Mập thôi cắn cáp, ta thôi… chửi thề!
 
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.