Thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2023

Người Việt và người dân Đông Nam Á quan tâm gì trong đợt đại giảm giá 10.10?

Quý 4, thời điểm hot nhất của ngành thương mại điện tử hàng năm, đã đến, mở đầu bằng sự kiện siêu sale 10.10 diễn ra trên khắp các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam.  Với việc họat động mua sắm trực tuyến đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi toàn cầu bị […]