Thứ Bảy ngày 31 tháng 7 năm 2021

Sinh viên Mỹ phải trả giá cao khi mua thiết bị tại các cửa hàng của nhà trường

  Xưa nay người ta cứ tưởng rằng các cửa hàng của nhà trường luôn có giá bán tốt nhất cho các sinh viên của mình. Ở đâu thì không biết, chớ ở nhiều trường cao đẳng và đại học ở Mỹ, các sinh viên bị chém đẹp nếu như đặt trọn niềm tin cho […]