Chủ nhật ngày 01 tháng 8 năm 2021

Số kết nối di động đông hơn số dân thế giới

  Nếu như số liệu của Hiệp hội GSMA, tổ chức đại diện cho ngành công nghiệp điện thoại di động toàn cầu, là chính xác, tới lúc 3g chiều 13-10-2014, tổng số kết nối hòa mạng di động trên thế giới là 7 tỷ 230 triệu kết nối. Trong khi đó, theo Cơ quan […]