Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Cảnh sát New York phải “sống” với mạng xã hội

    Cảnh sát ở thành phố New York (Mỹ) giờ đây phải gắn bó với các lớp học về mạng xã hội và sử dụng mạng xã hội trong công việc của mình. Từ mùa xuân 2014, Sở Cảnh sát New York (NYPD) đã bắt đầu một chương trình dạy cho các cảnh sát […]