Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Căng thẳng về một “nhà nước trong nhà nước” ở Somalia

  Những nỗ lực ngày càng công khai của Kenya để hình thành một nhà nước đệm bên trong lãnh thổ nước Somalia đang bắt đầu gây căng thẳng và tố cáo lẫn nhau giữa 2 đồng minh và láng giềng ở vùng Sừng châu Phi. Phía Kenya gọi đây là “khu vực an ninh”, […]