Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Bôi bẩn Đà Lạt…

Chỉ vì để quảng cáo cho một đôi giày mới mà người ta “sáng tạo” ra cả một cái clip cổ vũ cho hành vi bôi bẩn Đà Lạt. Mấy bạn trẻ quét sơn màu lên mặt dưới của giày rồi ịn khắp nơi theo những bước chân của họ. Tôi nghĩ bịnh nặng nhứt […]