Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Người tài xế của đoàn tàu định mạng ở Tây Ban Nha

  Tôi khó diễn tả được tâm trạng của mình khi nhìn 2 tấm ảnh chụp Francisco Jose Garzon, người tài xế của đoàn tàu hỏa cao tốc vừa lâm nạn thảm khốc ở Tây Ban Nha tối 24-7-2013. Tấm ảnh đầu chụp ngày sau khi xảy ra tai nạn, cảnh người đàn ông 52 […]