Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

CHUYỆN KHÔNG DÀNH CHO CÁC LADY: món bánh Gayke xứ Đài

TAIPEI DU KÝ 6-2015:   Trước hết, xin lỗi mọi người – đặc biệt là các bạn nữ. Xin coi đây là một chuyện lạ xứ người, thậm chí thuộc văn hóa của họ. Biết để mở rộng tầm nhìn. Cái vụ ai nghĩ gì trong đầu thì tôi xin miễn chịu trách nhiệm. Khoái […]