Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Gánh nặng nhân đạo lớn nhất trong lịch sử Liên Hiệp Quốc

  Hồi cuối thưọng tuần tháng 6-2013, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra lời kêu gọi lập quỹ hỗ trợ nhân đạo lớn nhất trong lịch sử tổ chức này – lên tới hơn 5 tỷ USD trong năm 2013. Quỹ này dành cho Syria, nơi cuộc xung đột vũ trang giữa chính phủ của […]