Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Từ cảnh sát 2 bánh lên đời thành cảnh sát 3 bánh

    Trước nay ở nước ngoài, bạn có thể nhìn thấy những viên cảnh sát hay nhân viên an ninh sân bay di chuyển trên những chiếc xe điện thăng bằng 2 bánh của hãng Segway. Bởi thế có người gọi họ là những “Segway cop”. Đây là loại xe điện độc đáo gọi […]