Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Ta yêu nàng hỡi JetStar Pacific!

  Ôi nàng thôn nữ JetStar Pacific, ta yêu nàng biết chừng nào. Cái hội chứng mạn tính delay syndrome của nàng hơn hẳn cái của nàng tiểu thư đài các Vietnam Airlines mà ta gắn bó bao nhiêu năm nay. Ngay từ lần giao duyên hạnh ngộ đầu tiên, nàng đã vội cho ta […]