Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Tinh thần lễ Giáng sinh

  Lễ Noel bắt nguồn từ một sự tích tôn giáo, nhưng từ lâu, đã trở thành một lễ hội dân gian phi tôn giáo. Câu hát của thiên thần khi xưa “Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (*) đã trở thành tinh thần của ngày lễ với tính chất nhân loại. Có […]