Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Nhà máy Intel Việt Nam tặng TP.HCM máy thở và khẩu trang chung tay phòng chống đại dịch COVID-19

Ban lãnh đạo Nhà máy Intel Việt Nam và Khu Công nghệ Cao TP.HCM (SHTP) sáng 28-5-2020 đã tới Sở Y tế TP.HCM trao tặng 2 máy thở (ventilator) Puritan Bennett 840 và 35.000 khẩu trang (gồm 25.000 khẩu trang y tế và 10.000 khẩu trang N95) để chung tay cùng TP.HCM trong cuộc chiến […]