Thứ Năm ngày 30 tháng 5 năm 2024

Quà tặng cô giáo

Ông anh cùng họ khác tông Phạm Thiện Nghệ ngày 17-11-2018 share câu chuyện mà cái tít khiến nhiều người phải chạnh lòng, rồi còn hỏi khó con trai mình. Tôi bèn từ Chợ Lớn ra tay giải cứu bạn Thomas Pham ở tận Westminster (California) bằng cách thêm vào đúng một câu. “Phụ huynh […]