Thứ Sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021

Quà tặng cô giáo

Ông anh cùng họ khác tông Phạm Thiện Nghệ ngày 17-11-2018 share câu chuyện mà cái tít khiến nhiều người phải chạnh lòng, rồi còn hỏi khó con trai mình.

Tôi bèn từ Chợ Lớn ra tay giải cứu bạn Thomas Pham ở tận Westminster (California) bằng cách thêm vào đúng một câu. “Phụ huynh tặng cô giáo của con một chiếc ô tô để bày tỏ tấm lòng. (Tôi thêm) Cô giáo nhắn tin hồi đáp: “Em cảm ơn… chồng nghen!” Ôi cái mission thiệt là cao cả giống như Giải cứu Binh nhì Ryan – Save Private Ryan vậy á.

P/s: Thiệt ra, nếu không nghĩ tới tình đồng họ, tôi có thể châm wildfire đặc sản Cali đốt nhà bạn ấy cũng bằng chỉ một câu: “Cô giáo nhắn tin cho Thomas Pham: Em cảm ơn… người yêu hén!”

P.H.P.