Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

WHO và Trung Quốc trong đại dịch COVID-19

Có lẽ cho fair play cần phân biệt giữa WHO và người đứng đầu tổ chức y tế toàn cầu này. WHO là WHO, cơ quan của Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm về sức khỏe cộng đồng thế giới này tồn tại từ ngày 7-4-1948, vừa sinh nhật 72 tuổi. Còn tổng giám đốc […]