Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Chính phủ Thái Lan và Huawei hợp tác hỗ trợ Tầm nhìn “Thailand 4.0”

  Các Bộ Khoa học và Công nghệ (Ministry of Sciences & Technology), Bộ Xã hội và Kinh tế Số (Ministry of Digital Economy & Society) của Thái Lan, và Tập đoàn Huawei đã cùng nhau xây dựng một lộ trình số hóa để giúp vương quốc này thúc đẩy phát triển nền kinh tế […]