Thứ Ba ngày 02 tháng 3 năm 2021

Chính phủ Thái Lan và Huawei hợp tác hỗ trợ Tầm nhìn “Thailand 4.0”

 

Các Bộ Khoa học và Công nghệ (Ministry of Sciences & Technology), Bộ Xã hội và Kinh tế Số (Ministry of Digital Economy & Society) của Thái Lan, và Tập đoàn Huawei đã cùng nhau xây dựng một lộ trình số hóa để giúp vương quốc này thúc đẩy phát triển nền kinh tế số và đạt được tầm nhìn “Thailand 4.0”.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online