Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Trở lại Đảo quốc Sư Tử

9g20 sáng nay 22-11-2012 tôi cỡi đám mây Airbus A321 của Vietnam Airlines đằng vân qua Đảo quốc Sư Tử Singapore dự cuộc họp mặt giới viết về công nghệ ở khu vực do hãng BenQ – chuyên sản xuất màn hình máy tính và projector mời. Tên chính thức của sự kiện này là […]