Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Tháng 12 là tháng… Chạp

1. Bây giờ thì để tờ lịch bloc này ở đây. Mỗi người có góc nhìn riêng theo tâm trạng của mình. Chỉ biết là năm Âm lịch bình thường (không nhuận) có 12 tháng. Và tháng 12, tháng cuối cùng, của năm Âm lịch còn được gọi là tháng Chạp. À 1, tháng Chạp […]