Thứ Năm ngày 04 tháng 3 năm 2021

Tháng 12 là tháng… Chạp

1.

Bây giờ thì để tờ lịch bloc này ở đây. Mỗi người có góc nhìn riêng theo tâm trạng của mình. Chỉ biết là năm Âm lịch bình thường (không nhuận) có 12 tháng. Và tháng 12, tháng cuối cùng, của năm Âm lịch còn được gọi là tháng Chạp.

À 1, tháng Chạp năm Kỷ Hợi có 30 ngày đó nghen.

À 2, chạy nước rút là 3 chân 4 cẳng mà chạy, chạy thiếu điều chân hỗng chạm mặt đất, chạy muốn sút quần luôn.

À 3, năm Dương lịch không nhuận có 365 ngày. Theo số ghi ở góc dưới bên phải tờ lịch, bữa nay là ngày thứ 360 của năm 2019. Vậy nên chỉ còn 5 ngày nữa là… à mà thôi. Chúng ta sẽ có 6 ngày mà cõi trên cõi dưới đều là tháng 12.

2.

Ai đu trend mắt biếc, mắt hiếc, mắt hí, mắt lé, mắt lác… còn tôi thì sáng giờ mắc mệt với cô hàng xóm. Tôi nói còn 30 ngày nữa là Tết Canh Tý. Vậy mà cỗ cứ vận dụng đặc quyền “lady first” mà cãi rằng: Hết tháng Chạp Kỷ Hợi mới Tết Canh Tý. Tôi mới gởi cô hàng xóm hình lịch này thay lời muốn nói.

Mắc mợt… ý lộn, mắc mệt!

PHẠM HỒNG PHƯỚC