Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Thanh long đại hạ giá thảm…

Xin nói trước, tôi không đu theo cái trend tới hẹn lại lên, lâu lâu một lần năm nào cũng có là “giải cứu” bất cứ loại sản phẩm nào, đặc biệt là nông sản. Không phải là tôi vô tình, vô tâm, lãnh cảm,… với hiện tình ngặt nghèo của người sản xuất. Có […]