Thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2022

Visa: Việt Nam đang tăng trưởng vượt bậc về thanh toán kỹ thuật số

Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử, ngày 1-6-2022 đã công bố nghiên cứu mới nhất về Thái độ thanh toán của người tiêu dùng (Visa Consumer Payment Attitudes study), cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đã nhanh chóng đón nhận hàng loạt phương thức thanh toán kỹ thuật số. (Nghiên cứu […]