Thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

Điện Capitol Hill “thất thủ” như trong phim

A Phủ từng hứa không đả động gì tới cuộc bầu cử Tổng thống phi chuẩn ở Mỹ hồi tháng 11-2020, cho tới khi nào Hoa Kỳ có POTUS chính thức. Và ngày 6-1-2021 theo giờ Mỹ, tức đêm 6 rạng 7-1 theo giờ Việt Nam, một tình trạng phi chuẩn khác đã diễn ra […]