Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Digiworld vào Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation – “DGW”) đã được chọn vào trong Top 10 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (PTBV) Việt Nam sau 3 năm liên tiếp nằm trong Top 100 PTBV.  Giải thưởng và bảng xếp hạng thường niên này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam […]