Thứ Hai ngày 08 tháng 3 năm 2021

Digiworld vào Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation – “DGW”) đã được chọn vào trong Top 10 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (PTBV) Việt Nam sau 3 năm liên tiếp nằm trong Top 100 PTBV. 

Giải thưởng và bảng xếp hạng thường niên này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Kế hoạch-  Đầu tư (MPI), Bộ Công Thương (MOIT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam (VGCL) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) tổ chức. Để được lựa chọn vào bảng xếp hạng, các doanh nghiệp tham gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng lọc khắt khe của Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững (Corporate Sustainability Index- CSI) được xây dựng như là thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.