Thứ Hai ngày 23 tháng 5 năm 2022

Nhà kinh tế học của Visa Glenn Maguire chia sẻ về hành vi online của Thế hệ Z giữa đại dịch COVID-19

Đại dịch toàn cầu đã buộc toàn thế giới phải điều chỉnh hành vi ở nhiều mức độ, và ở một số lĩnh vực thì sự thay đổi này diễn ra một cách sâu sắc hơn. Bằng chứng là trong năm qua, mọi người trở nên phụ thuộc vào công nghệ để đáp ứng các […]