Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022

TikTok và The Trade Desk thiết lập quan hệ đối tác quảng cáo

The Trade Desk – nền tảng cung cấp dịch vụ mua quảng cáo quốc tế và TikTok – nền tảng video ngắn vừa thiết lập mối quan hệ đối tác quảng cáo, hướng đến các thị trường trọng điểm ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. TikTok cho biết: iệc hợp tác giữa […]