Thứ Hai ngày 23 tháng 5 năm 2022

TikTok và The Trade Desk thiết lập quan hệ đối tác quảng cáo

The Trade Desk – nền tảng cung cấp dịch vụ mua quảng cáo quốc tế và TikTok – nền tảng video ngắn vừa thiết lập mối quan hệ đối tác quảng cáo, hướng đến các thị trường trọng điểm ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. TikTok cho biết: iệc hợp tác giữa 2 nền tảng này sẽ cho phép các đơn vị quảng cáo được tiếp cận trực tiếp đến các công cụ, dịch vụ quảng cáo cao cấp của TikTok trong khu vực thông qua nền tảng The Trade Desk. TikTok là nền tảng video ngắn đầu tiên tích hợp các dịch vụ quảng cáo với The Trade Desk, đem đến cơ hội phát triển thương hiệu độc đáo hàng đầu cho các nhãn hàng trong khu vực.

Là nền tảng khơi nguồn sáng tạo qua các video ngắn với đa dạng nội dung, mang đến những trải nghiệm tích cực, vui vẻ, TikTok đang kết nối vô số thương hiệu với cộng đồng hàng triệu người dùng.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.