Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Cô Vi có nguy cơ phá toang kinh tế thế giới

Khi các trường hợp nhiểm novel coronavirus xuất hiện ngày càng rộng và nhiều hơn trên toàn cầu, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã tiến hành cắt giảm dự báo triển vọng của mình về năm 2020, cho thấy tăng trưởng toàn cầu có thể bị giảm một nửa nếu […]