Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Toàn văn bản dịch Thông điệp Liên bang 2019 của Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào lúc 21g ngày 5-2-2019 (9 giờ sáng 6-2-2019 theo giờ Việt Nam) đã đọc diễn văn Thông điệp Liên bang 2019 (State of the Union 2019) trước các nghị sĩ lưỡng viện và hàng triệu khán giả truyền hình. Tổng thống là chế định chính trị quyền lực nhất […]

Công dân Hoa Kỳ chứ không phải người Mỹ chung chung

  Tối 30-1-2018 trước phiên họp chung lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ tại trụ sở Hạ nghị viện, Tổng thống thứ 45 của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump đã đọc thông điệp liên bang (State of the Union) hàng năm đầu tiên của mình. Bài diễn văn này dài 80 phút, một […]