Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

3 hay 4?

  Người thì nói có 4 cây. Kẻ lại bảo chỉ có 3 cây. Ai đúng? Ai sai? Tùy vào mắt của bạn lúc nhìn vào hình này. Nghiêng đầu qua lại một chút đi, coi chùng ảo giác đánh lừa bạn đó. KIẾN NGỐ (Maryland lượm lặt)