Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

3 hay 4?

 

Người thì nói có 4 cây. Kẻ lại bảo chỉ có 3 cây.

Ai đúng? Ai sai?

Tùy vào mắt của bạn lúc nhìn vào hình này. Nghiêng đầu qua lại một chút đi, coi chùng ảo giác đánh lừa bạn đó.

KIẾN NGỐ

(Maryland lượm lặt)