Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

Có một bộ ảnh mang tên “Tứ Tửng”

  Sáng Mùng Sáu Tết Ất Mùi 2015, cô chủ nhỏ của tôi “giãy đành đạch” khi phải đi mần trở lại trong khi mai vẫn vàng rực cả gian phòng khách. Cô nàng quả là thấm nhuần cái “tưng tưng triết lý” của cái ông già oshin không nhiệm kỳ rằng “mai còn, tết […]