Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Đổi số di động 11 số thành 10 số chuẩn

Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TT-TT) ngày 29-5-2018 đã công bố rằng có khoảng 60 triệu thuê bao di động 11 số của 5 nhà mạng sẽ lần lượt được chuyển sang thuê bao 10 số từ ngày 15-9-2018 và việc chuyển đổi này sẽ kết thúc vào ngày 30-6-2019. Cũng theo […]