Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022

Đổi số di động 11 số thành 10 số chuẩn

Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TT-TT) ngày 29-5-2018 đã công bố rằng có khoảng 60 triệu thuê bao di động 11 số của 5 nhà mạng sẽ lần lượt được chuyển sang thuê bao 10 số từ ngày 15-9-2018 và việc chuyển đổi này sẽ kết thúc vào ngày 30-6-2019.

Cũng theo Bộ TT-TT, các thuê bao di động 10 số hiện nay của các đầu số như 090, 091, 092, 097, 098,.. không bị ảnh hưởng với việc thay đổi này.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.