Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Tỷ giá cao ơi là…ơi.

Cả một cọc 10 xấp tiền giấy 100 USD mới cứng còn thơm mùi mực in. Bạn có biết tôi đã mất bao nhiêu VND để đối được 10 xấp ngoại tệ mạnh này không? Bình tĩnh nghe đại gia nói. Chỉ có 20.000 VND. Không có chữ Hell Bank luôn nghen. Còn có giá […]