Thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

TikTok cập nhật các chính sách mới giúp tăng cường sự an toàn của người dùng

Nền tảng video dạng ngắn TikTok vừa công bố bảng cập nhật Tiêu chuẩn Cộng đồng (Community Guidelines mới được áp dụng từ ngày 29-12-2020, bổ sung chi tiết các điều khoản và quy định về những hoạt động trên nền tảng, nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dùng. TikTok cho biết: những tiêu […]